Ung flykt­bils­fö­ra­re vill by­ta ba­na

Ba­by dri­ver

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

En film li­te i sam­ma an­da som Wal­ter Hills ”Dri­ver” (1978) el­ler Hal Need­man­fil­men ”Nu blå­ser vi snu­ten” (1977). Här är det unge An­sel Elgort (”Förr el­ler se­na­re ex­plo­de­rar jag”) som spe­lar in­hyrd chauf­för till rå­na­re som ut­för våg­hal­si­ga kup­per. Egent­li­gen vill han gö­ra en sista stöt och dra sig till­ba­ka och för­sö­ka få ihop det med drömtje­jen ( Lily Ja­mes), men en hård gangs­ter­boss ( Ke­vin Spa­cey) har stän­digt nya håll­ha­kar på ho­nom. Här finns fle­ra and­ra bra skå­di­sar, som Ja­mie Foxx och Jon Hamm. Det som lyf­ter Ed­gar Wrights film är den ori­gi­nel­la mix­en av iro­nisk hu­mor och ga­let spek­ta­ku­lä­ra biljakts­sce­ner. Och det är sam­man­fo­gat på ett helt su­ve­ränt sätt. (2017)

Han kal­lar sig själv Ba­by för att han är så ung.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.