Dröm vi­da­re

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.55

En slags kvinn­lig mot­sva­rig­het till ”Mås­te gitt”. Det är för­orts­mil­jö, folk som dras mel­lan kri­mi­na­li­tet och ett he­der­ligt ”Svens­son­liv”. Evin Ah­mad, Gi­zem Er­do­gan, Ma­lin Pers­son och Se­gen Tes­fai im­po­ne­rar al­la i hu­vud­rol­ler­na. Unga (28 år) re­gis­sö­ren Roj­da Se­ker­sözs film spra­kar av fär­ger, ener­gi och girl po­wer. (2017)

Histo­ri­en är in­te helt över­ras­kan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.