The big short

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.10

Svart ko­me­di om hur världs­e­ko­no­min höll på att kra­scha 2006. Någ­ra fi­nans­ha­jar in­såg det och sat­sa­de mot ban­ker­na. Som tyck­te att des­sa eko­no­mer var spritt språng­an­de gal­na. Tills bank­che­fer­na in­såg att de var det som höll på att bli blåsta … En ro­lig, spän­nan­de och lä­ro­rik histo­ria med Christi­an Ba­le, Ste­ve Ca­rell, Ry­an Gos­ling och Brad Pitt. Oscarsvin­na­re för bäs­ta ma­nus. (2015)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.