San Andre­as

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Gast­kra­man­de spän­ning från start när fil­mens hjäl­te, he­li­kop­ter­pi­lo­ten Ray ( Dway­ne John­son) vid rädd­nings­tjäns­ten i Los Ang­e­les, in­tro­du­ce­ras. Den jord­bäv­ning som en fors­ka­re ( Paul Gi­a­mat­ti) var­nat för in­träf­far, och hel­ve­tet bra­kar loss. Ray ger sig iväg för att räd­da dot­tern ( Alex­an­dra Dad­da­rio) på väg till nytt plugg i San Fran­ci­sco. Ma­ka­lö­sa ef­fek­ter. (2015)

Ma­ka­lö­sa ef­fek­ter och myc­ket spän­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.