Gud­fa­dern 2

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

Till­sam­mans är de en av värl­dens bäs­ta fil­mer, ettan och två­an. Den här be­rät­tar bå­de vad som hän­de fö­re den förs­ta fil­men och hur det gick se­dan. Ro­bert De Ni­ro spe­lar den unge Vi­to Cor­le­o­ne som mås­te fly från Si­ci­li­en som ung. Mäk­tig gangs­ter­sa­ga, fa­sci­ne­ran­de och myc­ket spän­nan­de. (The God­fat­her, part II, 1975)

Mäk­tig och spän­nan­de gangs­ter­sa­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.