Sa­me­blod

TV Tidningen - - FILMKANALER -

13.00

Aman­da Ker­nells film vann två Guld­bag­gar och bi­o­publi­kens pris. Hand­lar om två sa­mis­ka syst­rar på 1930-ta­let. En av dem ( Le­ne Ce­ci­lia Spar­rok) vill ge sig av. Myc­ket gri­pan­de om hur svens­ka myn­dig­he­ter har be­hand­lat sa­mer­na. Men ock­så en tid­lös skild­ring av en ung män­ni­ska på jakt ef­ter en egen iden­ti­tet. (2016)

Gri­pan­de histo­ria om be­hand­ling­en av sa­mer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.