Se­cond best

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.00

En bi­o­gra­fi om den dans­ke box­a­ren Jør­gen ” Gam­le” Han­sen (1943–2018), som var näs­tan 40 år när han av­slu­ta­de kar­riä­ren.

Väl­gjord och hand­lar li­ka myc­ket om box­a­rens ( Mik­kel Boe Føls­gaard) pri­vat­liv som om kar­riä­ren. Sø­ren Mal­ling, spe­lar Mo­gens Pal­le, le­gen­da­risk box­nings­pro­mo­tor. (Den beds­te mand, 2017)

Väl­gjort om en dansk box­a­res liv och le­ver­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.