Do­ku­ment ut­i­från: Bank­s­ters

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

Trots hot om in­dra­gen li­cens fort­sät­ter den kinesiska stor­ban­ken HSBC med si­na tvi­vel­ak­ti­ga af­fä­rer. Om ban­ken ha­de va­rit en na­tion skul­le den ham­na på fem­te plats när det gäl­ler eko­no­misk makt i värl­den. I do­ku­men­tä­ren grans­kas HSBC, som bland an­nat va­rit in­blan­dad i va­lu­ta­ma­ni­pu­la­tion.

Stor­ban­ken HSBC grans­kas i fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.