Möt­te dröm­prin­sen

Har­ry och Meg­han

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

För­hål­lan­det mel­lan brit­tis­ke prins Har­ry och Meg­han har kal­lats för en mo­dern kär­leks­hi­sto­ria. Men hur träffades pa­ret?

Prins Har­ry av Wa­les, son till prins Char­les och la­dy Di­a­na, fri­a­de till den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­lers­kan Meg­han Mark­le i no­vem­ber för­ra året och pa­ret gif­ter sig lör­da­gen den 19 maj i St Ge­or­ge's Cha­pel i Wind­s­or Cast­le. I do­ku­men­tä­ren får vi ve­ta hur den skan­dalom­su­sa­de prin­sen träf­fa­de sin bli­van­de prin­ses­sa och hur de­ras förs­ta dejt 2016 var. Meg­han är kans­ke mest känd för sin roll som Rachel Za­ne i tv-se­ri­en ”Suits”.

Wind­s­or Cast­le.

BLIR ÄK­TA MAKAR Meg­han Mark­le och brit­tis­ke prins Har­ry gif­ter sig lör­da­gen den 19 maj i Wind­s­or Cast­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.