Det är ald­rig för sent, Lar­ry Crow­ne

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

15.40

Tom Hanks and­ra film som re­gis­sör. Han och Nia Var­da­los (”Mitt sto­ra fe­ta gre­kis­ka bröl­lop”) har skri­vit ma­nus och Hanks själv spe­lar man­nen som blir ar­bets­lös, bör­jar plug­ga, hit­ta nya yngre vän­ner och blir väl­digt för­tjust i sin lä­ra­re ( Ju­lia Ro­berts).

En lätt­vik­tig, men sam­ti­digt gans­ka char­mig ba­ga­tell. (Lar­ry Crow­ne, 2011)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.