Gul­li­vers re­sor

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

12.25

Fil­men har in­te så myc­ket av Jo­nat­han Swifts (1667–1745) klas­sis­ka sam­hälls­sa­tir över sig. För barn kan det än­då va­ra hyf­sat kul med ef­fek­ter­na, när en över­spe­lan­de Jack Black får ett re­por­ter­jobb i Bermu­dat­ri­ang­eln och en havs­storm se­na­re ham­nar i lan­det Lilli­put, där al­la in­vå­na­re är små som teske­dar. (Gul­li­ver’s tra­vels, 2010)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.