Mo­na Li­sas le­en­de

TV Tidningen - - FILMKANALER -

16.25

Väl­spe­lat och un­der­hål­lan­de dra­ma med Ju­lia Ro­berts som konst­lä­ra­re i en kon­ser­va­tiv flick­sko­la på 1950-ta­let. Hon vill att ele­ver­na ska bli yr­kes­kvin­nor i stäl­let för hem­ma­fru­ar, men mö­ter mot­stånd. I klas­sen finns Kirsten Dunst, Ju­lia Sti­les och Mag­gie Gyl­len­haal. (Mo­na Li­sa smi­le, 2003)

Flick­sko­lan får en kon­tro­ver­si­ell konst­lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.