Den en­da vägen

TV Tidningen - - FILMKANALER -

14.45

Svenskt dra­ma av Manuel Con­cha. Två brö­der ( Da­ni­el Cvet­ko­vic, Mi­kael Cvet­ko­vic) blir be­skjut­na i sin bil. En av dem blir all­var­ligt ska­dad, den and­ra för­sö­ker skra­pa ihop peng­ar till en ope­ra­tion till ho­nom i Dan­mark. Men po­li­sen tar in­te at­tac­ken på all­var, ser brö­der­na som kri­mi­nel­la. En­ga­ge­ran­de och väl­spe­lad. (2017)

Bröd­ra­par rå­kar stå i vägen för upp­gö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.