Ru­les don’t ap­p­ly

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

Förs­ta fil­men för War­ren Be­at­ty som re­gis­sör på 18 år och som skå­de­spe­la­re på 15 år. Fil­men total­flop­pa­de. Men så då­lig är den in­te. Ba­ra li­te omo­dern i sin skild­ring av Hol­ly­wood på 1950- och 1960-ta­len. Be­at­ty är ex­cent­ris­ke film­mo­gu­len Ho­ward Hug­hes (1905–1976), Lily Col­lins och Al­den Eh­ren­reich ett ungt kär­lekspar. (2016)

War­ren Be­at­ty skild­rar 1950-ta­lets Hol­ly­wood.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.