La­dy M

TV Tidningen - - FILMKANALER -

22.05

En film som an­ty­der en ly­san­de kar­riär för unga (22 år) Flo­rence Pugh i ti­tel­rol­len. Histo­ri­en ut­spe­las i 1800-ta­lets Eng­land. Unga La­dy Mac­beth säljs som li­ve­gen hust­ru till en äld­re gods­her­re ( Paul Hil­ton), men blir ihop med hans unga stall­dräng ( Cos­mo Jar­vis). Bru­talt som en mo­dern psy­ko­lo­gisk thril­ler. (La­dy Mac­beth, 2017)

Ung kvin­na säljs som hust­ru till äld­re gods­her­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.