Goya’s ghosts

TV Tidningen - - FILMKANALER -

22.25

Mi­los For­mans (1932–2018) sista film är in­te en tra­di­tio­nell bi­o­gra­fi om Fran­ci­sco de Goya (1746–1828), den spans­ka konst­nä­ren, som Stel­lan Skars­gård spe­lar. I stäl­let är det en om­ska­kan­de histo­ria om hur en av hans mo­del­ler ( Na­ta­lie Port­man) och en präst ( Ja­vi­er Bar­dem) be­rörs av den spans­ka in­kvi­si­tio­nen. (2006)

Fil­men som blev Mi­los For­mans sista.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.