Natt på mu­se­et: Grav­kam­ma­rens hem­lig­het

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Tred­je fil­men i se­ri­en, där Ben Stil­lers natt­vakt på Na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­et i New York far till Bri­tish Mu­se­um i Lon­don för att för­sö­ka re­da ut var­för fö­re­må­len be­ter sig så un­der­ligt på nät­ter­na. Många bra skå­de­spe­la­re, men här mjöl­kas kon­cep­tet ett steg för långt för att det ska va­ra ro­ligt. (Night at the mu­se­um: Sec­ret of the tomb, 2014)

Del tre i se­ri­en är in­te sär­skilt ro­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.