Brit­tisk bröl­lopsy­ra!

Vig­sel mel­lan prins Har­ry och Meg­han Mark­le Do­ku­men­tär om kär­leks­sa­gan

TV Tidningen - - SIDAN 1 -

12.00

För sju år se­dan gif­te sig brit­tis­ke prins Wil­li­am. Nu är det lil­le­bror, prins Har­ry, som kny­ter hy­mens band.

I Stor­bri­tan­ni­en rå­der kung­lig bröl­lopsy­ra. Prins Har­ry, yngs­te son till prins Char­les och prin­ses­san Di­a­na som dog i en bi­lo­lyc­ka 1997, gif­ter sig med den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­la­ren Meg­han Mark­le i St Ge­or­ge’s Cha­pel på slot­tet Wind­s­or, sam­ma ka­pell som Har­ry döp­tes i 1984.

I ”Prins­bröl­lop: Har­ry och Meg­han” di­rekt­sänds två och en halv tim­mar av till­ställ­ning­en. Som in­för många kung­li­ga bröl­lop har det bland an­nat spe­ku­le­rats i vem som fått i upp­drag att de­sig­na brud­klän­ning­en, vil­ka pro­mi­nen­ta per­so­ner som bju­dits in och om nå­gon stor ar­tist ska sjunga House. Är­ke­bis­kop för brud­pa­ret och Jus­tin Well­by de­ras gäs­ter. är vig­sel­för­rät­ta­re,

En­ligt det brit­tis­ka och ef­ter själ­va ce­re­mo­nin ho­vet har cir­ka i ka­pel­let 600 per­so­ner fått en åker prins Har­ry och in­bju­dan till vig­seln Meg­han Mark­le runt i St Ge­or­ge’s Cha­pel, i häst och vagn för och yt­ter­li­ga­re 200 att häl­sa på all­män­he­ten per­so­ner är bjud­na som har ta­git på fest­lig­he­ter­na på sig till Wind­s­or för kväl­len i det kung­li­ga re­si­den­setFrog­mo­re

att fi­ra de ny­gif­ta tu.

Prins Har­ry var best­man på bröl­lop 2011. Wil­li­ams Nu är det Wil­li­ams att va­ra best­man tur åt lil­le­bror. KUNGLIGT BRÖL­LOP Prins Har­ry och Meg­han Mark­le i West­mins­ter Ab­bey i Lon­don un­der en min­nes­dag i april. De­ras vig­sel äger rum i St Ge­or­ge’s Cha­pel...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.