SOFIAS STAR­KAS­TE INSPELNINGSMINNEN

TV Tidningen - - JAN- OLOV ANDERSSON -

1

– En schim­pans i Kenya gick rakt fram till mig, tog min hand och drog ner mig på huk. Se­dan bör­ja­de hon un­der­sö­ka mig. Jag åk­te till­ba­ka för att träf­fa hen­ne tre år se­na­re och hon kän­de igen mig! Då rann tå­rar­na. Det är det störs­ta jag va­rit med om i ”Djursjukhuset”.

2

– När vi spe­la­de in Djursjukhuset i Thai­land och jag fick gå in i ett hägn med 80

kro­ko­di­ler för att häm­ta kro­ko­di­lägg. Jag har ald­rig va­rit så rädd.

3

– När jag fick go­sa med en ge­pard i Kenya. Kän­na den strä­va tung­an mot hand­fla­tan och hö­ra ge­par­dens kur­ran­de all­de­les bred­vid mitt öra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.