Rai­ders

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.00

Ame­ri­kansk thril­ler om ett an­tal bank­rån som kans­ke, kans­ke in­te, är iscen­sat­ta av ban­kens äga­re ( Bru­ce Wil­lis). En FBI-agent ( Christopher Me­lo­ni) för­sö­ker re­da ut al­la tu­rer, som blir allt mer kom­pli­ce­ra­de. Spän­ning­en upp­står mest för att in­tri­gen är så ga­let kom­pli­ce­rad. Men fil­men är snyggt gjord, he­la ti­den ut­spe­las den i regn. (Ma­rau­ders, 2016)

Bankä­ga­re drab­bas av fle­ra rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.