Tids­re­se­när sak­nar dot­ter

Out­lan­der

TV Tidningen - - CONTENTS -

Vi­aplay

I det sista av­snit­tet i för­ra sä­song­en av ”Out­lan­der” tving­a­des Clai­re Fra­ser in i en katt-och-råt­ta-lek med en gam­mal fi­en­de i sitt sö­kan­de ef­ter unge Ian. När den fjär­de sä­song­en av den brit­tis­ka­me­ri­kans­ka dra­ma­se­ri­en bör­jar tän­ker tids­re­se­nä­ren Clai­re och hen­nes man Ja­mie ska­pa sig ett eget hem i 1700-ta­lets ko­lo­ni­a­la Ame­ri­ka. Men trots att Claires kär­lek till Ja­mie är star­ka­re än nå­gon­sin, kan hon in­te slu­ta att tän­ka på sin dot­ter Bri­an­na som le­ver sitt liv i 1960-ta­lets Boston.

Caitri­o­na Bal­fe och Sam Heug­han åter­kom­mer i rollerna som Clai­re och Ja­mie.

Se­dan ti­di­ga­re är det känt att yt­ter­li­ga­re två sä­song­er av ”Out­lan­der” har fått grönt ljus för in­spel­ning.

Det blir in­te lätt för Ja­mie och Clai­re att byg­ga sig ett hem i sitt nya land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.