Det

TV Tidningen - - CONTENTS -

Finns ute på Net­flix

Step­hen Kings vit­må­la­de clown Pen­ny­wi­se har för­mod­li­gen dykt upp i en och an­nan mar­dröm se­dan mi­ni­se­ri­en ”Det” sän­des 1990. I fjol­å­rets fil­ma­ti­se­ring av den klas­sis­ka King-ro­ma­nen är det svens­ke Bill Skars­gård som pryds av det sto­ra, röd­må­la­de clown­fli­net. Året är 1988 och sju­å­ri­ge Ge­or­gie le­ker med en pap­pers­båt i ränn­ste­nen längs sta­den Der­rys reg­ni­ga ga­tor. I en av­lopps­brunn stö­ter han på Pen­ny­wi­se – som bi­ter av Ge­or­gie ar­men och drar ner ho­nom i brun­nen. En grupp barn be­stäm­mer sig för att sö­ka upp den mord­lyst­na clow­nen.

Fil­men gick om re­kord­hål­la­ren ”Ex­or­cis­ten” som den mest in­komst­bring­an­de skräck­fil­men ge­nom ti­der­na i Nor­da­me­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.