Gro­teskt över­dri­vet in­ne­håll

The hit­man’s bo­dy­gu­ard

TV Tidningen - - FILMKANALER -

21.50

En In­ter­po­la­gent ( Elo­die Yung) en­ga­ge­rar en su­persu­per­duk­tig sä­ker­hets­vakt ( Ry­an Rey­nolds) att se till så en fängs­lad tor­ped ( Samu­el L Jack­son) kan hål­las vid liv när han ska till In­ter­na­tio­nel­la dom­sto­len i Haag. Där ska han vitt­na mot Vi­tryss­lands fö­re det­ta bru­ta­la dik­ta­tor ( Ga­ry Old­man). Han å sin si­da tycks ha en hel ar­mé av le­go­sol­da­ter som tar till al­la me­del för att ta li­vet av vitt­net. Jak­ten går via brit­tis­ka lands­byg­den och Ams­ter­dams ga­tor och ka­na­ler. Det är se­ri­e­tid­nings­ac­tion i sam­ma an­da som ”De­ad­pool” el­ler ”Kick-Ass”-fil­mer­na. Allt är gro­teskt över­dri­vet. Skott­loss­ning och biljak­ter. Li­ken stap­las på hög(2017)

Se­ri­e­tid­nings­ac­tion likt den i ”Kick-Ass”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.