När­gång­en skild­ring av över­grepp

Detro­it

TV Tidningen - - FILMKANALER -

23.20

I Detro­it som­ma­ren 1967 råd­de un­dan­tags­till­stånd, Na­tio­nal Gu­ard och po­li­sen pat­rul­le­ra­de ga­tor­na. På ned­gång­na Al­gi­ers Mo­tel har ett an­tal unga svar­ta män sam­lats. En r & b-sång­a­re ( Al­gee Smith), en Vi­et­nam­ve­te­ran ( Ant­ho­ny Mac­kie), två vi­ta även­tyrs­lyst­na kvin­nor ( Han­nah Mur­ray, Kait­lyn De­ver). En av dem skju­ter med en lek­saks­pi­stol ut ge­nom fönst­ret. Mo­tel­let in­va­de­ras av sol­da­ter och po­li­ser un­der led­ning av ett sa­dis­tiskt och ra­sis­tiskt ungt be­fäl ( Will Poul­ter). En verk­lig­hets­ba­se­rad histo­ria där allti­hop ur­ar­tar i po­li­sö­ver­grepp och mord. Oscars­be­lö­na­de Kat­hryn Bi­ge­low är pre­cis rätt re­gis­sör att iscen­sät­ta en så­dan här upp­gö­rel­se. (2017)

Våld­sam histo­ria med verk­lig­hets­bak­grund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.