En kamp mot kloc­kan

Dröm­py­ra­mi­den

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

19.30

Nya del­ta­ga­re står re­do att käm­pa mot kloc­kan i tred­je sä­song­en av ”Dröm­py­ra­mi­den”.

Täv­ling­en, ledd av Ric­kard Sjö­berg, går ut på att sva­ra rätt på så många frå­gor som möj­ligt och på så sätt klätt­ra upp­åt i py­ra­mi­den, mot den åtrå­vär­da guld­con­tai­nern. Vins­ter­na på vägen är ut­val­da av del­ta­gar­nas nä­ra och kä­ra.

Med pro­gram­le­da­ren Ric­kard Sjö­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.