Anar oråd på se­mes­ter

Po­i­rot

TV Tidningen - - DAGENS FILMVAL -

19.55

Her­cu­le Po­i­rot und­sät­ter en olycks­drab­bad arv­ta­gers­ka i den and­ra sä­song­en av klas­sis­ka ”Po­i­rot”.

Kri­mi­nal­se­ri­en med Da­vid Suchet i hu­vud­rol­len har se­dan i som­ras sänts från bör­jan. I den and­ra sä­song­en, från 1990, är Po­i­rot på se­mes­ter i Cor­n­wall. Där mö­ter han en arv­ta­gers­ka som sä­ger sig ha drab­bats av märk­li­ga olyc­kor.

Agat­ha Christi­es böc­ker, som lig­ger till grund för se­ri­en, är i ro­pet just nu. I fjol ha­de ny­fil­ma­ti­se­ring­en av ” Mor­det på Ori­en­t­ex­pres­sen” pre­miär, med Kenneth Bra­nagh som Po­i­rot. Näs­ta år kom­mer en ny ver­sion av ”Dö­den på Ni­len”.

Da­vid Suchet spe­la­de Po­i­rot i 25 år.

FÅR MYC­KET ATT GÖ­RA Her­cu­le Po­i­rot (t h) luf­tar mu­sta­schen på en ex­klu­siv re­sort – men se­mestern över­går i ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.