Sa­me­blod

TV Tidningen - - FILMKANALER -

19.00

Aman­da Ker­nells film vann två Guld­bag­gar och bi­o­publi­kens pris. Hand­lar om två sa­mis­ka syst­rar på 1930-ta­let. En av dem ( Le­ne Ce­ci­lia Spar­rok) vill ge sig av och hit­ta en ny iden­ti­tet. En myc­ket gri­pan­de histo­ria om hur svens­ka myn­dig­he­ter har be­hand­lat sa­mer­na ge­nom åren. (2016)

En tid­lös skild­ring av jakt ef­ter egen iden­ti­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.