Dröm­mar­nas hant­verk

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

18.00

Med blom­mi­ga, färg­gla­da kol­tar har Me­ret­he gett mjuk­slöj­den ett nytt an­sik­te. Ni­ka flä­tar med tun­na röt­ter av björk och Li­sa ut­veck­lar den klas­sis­ka hård­slöj­den. I två av­snitt får vi se hur de tre sa­mis­ka hant­ver­kar­na för­be­re­der sig in­för en ut­ställ­ning för unga sa­mis­ka form­gi­va­re.

Se­ri­en föl­jer tre sa­mis­ka form­gi­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.