Va­ni­ty fair

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

21.30

Fram­ti­den för Becky, som vill klätt­ra på klasste­gen i 1800ta­lets Eng­land, ser ut att ljus­na. Hon gör tri­um­far­tad en­tré i so­ci­e­te­ten och tar upp kon­tak­ten med gam­la vän­ner. Men kon­flik­ter­na i lan­det bubb­lar och i det fjär­de av­snit­tet av ”Va­ni­ty fair” mar­sche­rar Na­po­le­on mot Brys­sel och en strid tar sin bör­jan.

Becky tar sig in i so­ci­e­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.