De dan­sar Berg­man

Ing­mar Berg­man – ge­nom ko­re­o­gra­fens öga

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

Fy­ra ko­re­o­gra­fer ger sin bild av Ing­mar Berg­man un­der Berg­man­vec­kan på Fårö.

Ing­mar Berg­man har med si­na ex­i­sten­ti­el­la fil­mer va­rit en in­spi­ra­tions­käl­la för många re­gis­sö­rer värl­den över. Men även ut­an­för film­värl­den har hans vi­su­el­la ut­tryck läm­nat spår och nu vi­sas dans med in­spi­ra­tion från iko­nen. Alex­an­der Ek­man och Pär Is­berg är två av ko­re­o­gra­fer­na som med­ver­kar.

Se­na­re un­der kväl­len vi­sas ”Höst­so­na­ten – ope­ra­suc­cén”, en ny­skri­ven ope­ra byggd på Berg­mans film­klas­si­ker från 1978.

Ur Pär Is­bergs verk.

RÖRELSETOLKNING Ko­re­o­gra­fen Alex­an­der Ek­man dan­sar ver­ket ”Någ­ra tan­kar om Berg­man och dans” på Fårö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.