Won­der

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

Dra­ma som stund­tals känns li­te väl skräd­dar­sytt för att publi­ken ska fäl­la tå­rar. I cent­rum står en ti­o­å­rig poj­ke ( Jacob Trem­blay) i New York med en svår an­sikts­de­for­ma­tion. Nu ska han för förs­ta gång­en gå i en van­lig grund­sko­la. Hur kom­mer klass­kam­ra­ter­na att re­a­ge­ra? Får han kom­pi­sar? Blir han mob­bad? (2017)

Kom­mer han att få någ­ra kom­pi­sar i sko­lan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.