TV-HÖJDARE

Do­ku­ment ut­i­från: Köt­tä­ta­rens di­lem­ma

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.00

Var­je år dö­das cir­ka fem mil­jar­der tupp­kyck­ling­ar värl­den över. Ung­djur ma­tas med an­ti­bi­o­ti­ka för att växa och kor står fast­spän­da un­der ste­kan­de sol. ”Do­ku­ment ut­i­från” vi­sar den pris­be­lön­ta jour­na­lis­ten Be­noît Bring­ers dokumentär. Hur be­hand­las dju­ren som ska ham­na på tall­ri­ken?

Kan vi äta kött med gott sam­ve­te?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.