Sta­di­ga po­si­tio­ner

Par­la­men­tet

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Me­dan Sve­ri­ges par­la­men­ta­ris­ka lä­ge är högst oklart sit­ter ko­mi­ker­na i ”Par­la­men­tet” sta­digt kvar i si­na rö­da re­spek­ti­ve blå hör­nor. Un­der led­ning av An­ders S Nilsson är de re­do att bringa fram skratt hos tit­tar­na. I pre­miä­ren ses bland and­ra Mes­si­ah Hall­berg, Sis­se­la Ky­le, Mag­nus Bet­nér och Nour El Re­fai.

Sis­se­la Ky­le åter­vän­der till ”Par­la­men­tet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.