Wal­lan­der: Dödsäng­eln

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

22.10

Den 22:a fil­men i Wal­lan­der-se­ri­en med Kris­ter Hen­riks­son i ti­tel­rol­len. Re­gis­sö­ren Ag­ne­ta Fa­ger­ström-Ols­sons film är ing­et av de bätt­re av­snit­ten. En ung kvin­na ( Nour El Re­fai) i en gäst­spe­lan­de kör för­svin­ner ef­ter pre­miä­ren i en lands­orts­kyr­ka ut­an­för Ystad. Fri­vil­ligt el­ler in­te? Till sist blir det li­te väl många osan­no­li­ka tu­rer i in­tri­gen. (2009)

Ni­na Zan­ja­ni och Kris­ter Hen­riks­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.