Won­der whe­el

TV Tidningen - - FILMKANALER -

20.00

Woody Al­len fort­sät­ter att hål­la en sta­bilt hög ni­vå. Här är det ett tri­ang­eld­ra­ma där allt ställs på sin spets för en

ser­vi­tris ( Ka­te Win­s­let), ma­kens ( Jim Belus­hi) för­fö­ris­ka

dot­ter ( Ju­no Temp­le) och en snyg­ging till bad­vakt ( Jus­tin Tim­berla­ke). Ti­den: 1950-ta­let. Plat­sen: Ett nö­jes­fält på Co­ney Is­land ut­an­för New York. (2017)

Ka­te Win­s­let i tri­ang­eld­ra­ma av Woody Al­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.