Ame­ri­can ma­de

TV Tidningen - - FILMKANALER -

18.00

Verk­lig­hets­ba­se­rad histo­ria med Tom Cru­i­se. Re­gis­sö­ren Doug Li­man har kal­lat den för ”en ro­lig lögn ba­se­rad på en sann histo­ria”. Pi­lo­ten Bar­ry Se­al (1939–1986) ut­för­de del­vis sam­ti­digt jobb åt CIA och Pablo Esco­bars (1949–1993) knarkkar­tell. Hans dub­bel­spel slu­ta­de med att han mör­da­des av Me­dellín-kar­tel­len. (2017)

Tom Cru­i­se som dub­bel­spe­lan­de Bar­ry Se­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.