Ve­ten­ska­pens värld

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

20.00

Vis­sa klic­kar, and­ra sjung­er och någ­ra trum­mar. I ”Ve­ten­ska­pens värld” får vi träf­fa fors­kar­na som för­sö­ker för­stå dju­rens kom­mu­ni­ka­tion. Chim­pan­ser­nas tec­ken­språk blir be­grip­ligt och flad­der­mös­sens lä­te får me­ning. Kanske kan vi ge­nom att för­stå dem ock­så bätt­re för­stå hur vi själ­va fun­ge­rar?

Vad snac­kar pip­pin om egent­li­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.