Ori­gi­nell dysto­pi

Snowpi­er­cer

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

23.15

En fram­tids­dysto­pi som snabbt fick kultryk­te. Gjord av syd­ko­re­a­nen Bong Joon-ho, som fick sitt ge­nom­brott med ”The host” (2006).

Den här gång­en job­bar han med in­ter­na­tio­nel­la skå­de­spe­la­re, med Chris Evans i spet­sen. För­la­gan till histo­ri­en är en fransk se­ri­e­ro­man, ”Le Transper­ce­nei­ge”. Fil­men ut­spe­las ett par år­tion­den in i näs­ta is­tid. Ett par tu­sen män­ni­skor har över­levt, de bor om­bord på Snowpi­er­cer, ett tåg som åker jor­den runt, runt, runt på en evig­hets­lång re­sa. Ar­be­tar­klas­sen och and­ra fat­ti­ga bor längst bak i tå­get, de ri­ka le­ver i över­flöd i de främs­ta vag­nar­na. Nu är det dags för re­vo­lu­tion. Ska de längst bak lyc­kas ta sig längst fram och ta över tå­get?

Snyggt, spän­nan­de och ori­gi­nellt, med Ed Har­ris, John Hurt, Til­da Swin­ton, Ja­mie Bell, Vlad Iva­nov och Song Kang-ho i and­ra vik­ti­ga rol­ler. (2013)

I SPET­SEN Cur­tis (Chris Evans) le­der re­bel­ler­na från den bak­re de­len av tå­get som trött­nat på ojäm­lik­he­ten om­bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.