Go'kväll

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

18.45

Fö­re­lä­sa­ren Staf­fan Lan­din be­rät­tar om sitt ini­ti­a­tiv ”Ma­ke fak­ta gre­at again”. Han re­der ut vad som är sant i oli­ka sak­frå­gor och spri­der fak­ta på bland an­nat so­ci­a­la me­di­er. Han har job­bat med den världs­be­röm­de pro­fes­sorn Hans Ros­ling, som dog i fjol, och har fort­satt Ros­lings folk­bildan­de ar­be­te in­om glo­bal ut­veck­ling.

Staf­fan Lan­din har job­bat med Ros­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.