Jul­ka­lend­rar

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Öp­pet ar­kiv

Om du in­te loc­kas av årets jul­ka­lend­rar, ”Storm på Lug­na ga­tan” i SVT el­ler ”Det sto­ra ex­pe­ri­men­tet” på Vi­aplay, finns det en upp­sjö gam­la ka­lend­rar att ström­ma. Till ex­em­pel ”Pel­le Svans­lös” (bil­den), ”Troll­ti­der” och ”Gum­man som blev li­ten som en te­sked”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.