Kän­da du­on vi­sar si­na pär­lor

Filip och Fred­rik pre­sen­te­rar

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Dplay

Är du do­ku­men­tär­fan­tast men har svårt att na­vi­ge­ra i djung­eln av al­la fil­mer som lig­ger ute på ström­nings­saj­ter­na? Nu kan du lå­ta dig gui­das av de kän­da tv-pro­fi­ler­na Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son som har valt ut si­na god­bi­tar. På Dplay lig­ger nu bland and­ra Ste­fan Jarls ”Ett an­stän­digt liv” och Wer­ner Her­zogs ”In­to the abyss”, och du­on in­le­der och av­slu­tar var­je do­ku­men­tär med ett sam­tal. Fler do­ku­men­tä­rer kom­mer att läg­gas upp ef­ter hand.

Bland Ham­mars och Wi­kings­sons eg­na als­ter märks ”Trev­ligt folk deluxe” – tv-se­ri­en om hur So­ma­lia ban­dy bil­da­des i Bor­länge – och den 23 de­cem­ber är det pre­miär för de­ras ”Två nötcre­me och en mo­vie­box”.

Filip och Fred­rik pre­sen­te­rar bå­de in­ter­na­tio­nel­la och svens­ka fil­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.