Det sto­ra ex­pe­ri­men­tet

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Vi­aplay

I förs­ta sä­song­en 2016 lås­te on­da Pro­fes­sor Pri­mus ( Ia

Lang­ham­mer) in Bep­pe Sing­er och två unga upp­fin­na­re i ett la­bo­ra­to­ri­um. Tri­on fick an­vän­da all sin list för att ta sig ut och hin­na hem till julaf­ton. När den Kri­stal­len­be­lö­na­de jul­ka­len­dern, som blan­dar fik­tion med ve­ten­skap, är till­ba­ka har pro­fes­sorn kid­nap­pat jul­tom­ten, vil­ket tving­ar ut Bep­pe och upp­fin­nar­na Te­re­sa och Lu­kas på en även­tyr­lig rym­dre­sa för att räd­da ju­len.

Ela­ka Pro­fes­sor Pri­mus (Ia Lang­ham­mer) och Sig­ma (Ni­na Hjelm­kvist).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.