Sa­rah’s mu­si­cal ses­sions

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

SVT Play

Sa­ra Dawn Fi­ner har lett ”Sa­rah’s sound of mu­si­cals” un­der hös­ten i SVT, och i en se­rie på web­ben im­pro­vi­se­rar hon fram lå­tar från mu­si­ka­ler som ”Ca­ba­ret” och ”Ha­mil­ton”. Dess­utom får hon vi­sa vad hon kan om Andrew Lloyd Web­bers als­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.