Bon­de sö­ker fru

TV Tidningen - - DAGENS TV-HÖJDARE -

I vec­kans av­snitt är det sista chan­sen för bön­der­na att kän­na ef­ter var de egent­li­gen står. Snart är det dags att gö­ra det all­ra sista va­let i de av­gö­ran­de slut­dej­ter­na som bön­der­na själ­va har ord­nat. Su­san­nas käns­lor har skif­tat mel­lan Jim och Han­nes men ef­ter dej­ter­na hop­pas hon ve­ta sä­kert var hon står.

Su­san­na mås­te snart be­stäm­ma sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.