”JAG KOLLAR ALL­TID PÅ JUL­KA­LEN­DERN”

TV Tidningen - - NEWS -

NAMN: Ce­ci­lia Forss. ÅL­DER: 33 år. BOR: Just nu på Sö­der­malm i Stock­holm, men är på väg att flyt­ta till Ös­ter­malm. FA­MILJ: Pojk­vän­nen Fred­rik von der Esch och en be­bis i ma­gen som kom­mer i vår. BAK­GRUND: Har bland an­nat va­rit med i fil­men ”I rym­den finns inga käns­lor” och tv-se­ri­en ”Black wi­dows”, fler­ta­let te­a­ter­pro­duk­tio­ner och för ett år sen släpp­te hon sin förs­ta barn­bok ”Fis­lan­det”. Spe­la­de un­der fem år Cin­dy i Icas re­klam­fil­mer.

AK­TU­ELL: Som mam­ma San­na i årets julkalender ”Storm på Lug­na ga­tan”. Har ny­li­gen släppt sin and­ra bok ”Pa­ket­lan­det”, som även den har jul­te­ma.

SER PÅ TV: ”Jag kollar all­tid på ’Ny­hets­mor­gon’, och på jul­ka­len­dern såklart.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.