Stjärnspäc­kad djung­el­film

Mowg­li: Le­gend of the jung­le

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Nya ”Djung­el­bo­ken”-fil­men har en tung rollis­ta – och för re­gin står man­nen som spe­la­de Gol­lum.

När skå­de­spe­la­ren och re­gis­sö­ren An­dy Ser­kis fick upp­dra­get att gö­ra ”Mowg­li: Le­gend of the jung­le” ha­de pla­ner­na på yt­ter­li­ga­re en ny­fil­ma­ti­se­ring av Rudy­ard Kiplings klas­si­ker ”Djung­el­bo­ken” på­gått i fle­ra år – med di­ver­se för­se­ning­ar och re­gis­sö­rer som in­te hit­ta­de tid till pro­jek­tet. An­dy Ser­kis är kanske mest känd för sin roll som Gol­lum i ”Sa­gan om ring­en”-fil­mer­na och när han nu be­rät­tar om poj­ken som väx­er upp i djung­eln står han in­te ba­ra för re­gin ut­an gör även rol­len som björ­nen Ba­loo. Fil­men har en stjärnspäc­kad roll- och röst­lis­ta, med bland and­ra Christi­an Ba­le, Ca­te Blan­chett och Fri­da Pin­to. Fil­men gick upp på bio på ut­val­da plat­ser strax in­nan pre­miä­ren på Net­flix.

NYA MOWG­LI Ro­hand Chand och Fri­da Pin­to i en stjärnspäc­kad film ef­ter den klas­sis­ka ro­ma­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.