Kär­lek­s­kris skym­mer so­len

Sol­si­dan – fil­men

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

När ko­me­di­se­ri­en ”Sol­si­dan” för­ra året tog kli­vet över till bio­du­ken och blev ”Sol­si­dan – fil­men” blev det ock­så Sve­ri­ges mest sed­da bio­film 2017, med över en mil­jon be­sö­ka­re. Nu går den att ström­ma på C Mo­re. Pre­cis som i tv-se­ri­en får vi föl­ja de tre pa­ren An­na och Alex, Mic­kan och Fred­de, och Ove och Anet­te. Men allt är in­te läng­re frid och fröjd i fa­mil­je­li­vet – An­na och Alex ge­nom­går en stor kris då An­na har träf­fat en ny man – en även­ty­ra­re och ti­di­ga­re kol­le­ga till Fred­de, spe­lad av Hen­rik Schyf­fert. Ove och Anet­te för­sö­ker skaf­fa barn, och Fred­de har fullt upp med att han­te­ra sin son och sin ex­cent­ris­ke far, spe­lad av Sven Woll­ter. Fe­lix och Måns Hern­gren står för re­gin.

Jo­han Rhe­borg, Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch, Mia Skä­ring­er och Fe­lix Hern­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.