Star­tup

TV Tidningen - - HÖJDARE PÅ WEBBEN -

Tre per­so­ner ( Adam Bro­dy, Edi Gat­he­gi och Ot­ma­ra Mar­re­ro), från vitt skil­da värl­dar går sam­man för att in­ve­ste­ra i en ny, di­gi­tal va­lu­ta. De­ras nya ent­re­pre­nör­skap in­ne­bär bå­de mer och mind­re lag­li­ga af­fä­rer, och snart är de ut­sat­ta för livs­fa­ra. Sam­ti­digt gör en kor­rum­pe­rad FBIa­gent ( Mar­tin Fre­e­man, känd från bland an­nat ”Hob­bit” och ”Sher­lock”) allt för att sät­ta dit dem. Det är ut­gångs­punk­ten i thril­ler­se­ri­en vars tred­je sä­song nu finns att se.

Adam Bro­dy (känd från ”O.C.”) i rol­len som Nick Tal­man i ”Star­tup”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.