Bru­ce Spring­s­teen – The ti­es that bind

TV Tidningen - - DAGENS -

22.15

Bru­ce Spring­s­te­ens al­bum ”The ri­ver” seg­la­de 1980 upp som et­ta på Bill­boards al­bum­lis­ta och ”Hung­ry he­art” blev hans förs­ta rik­ti­ga hit­låt. I re­pri­se­ra­de do­ku­men­tä­ren be­rät­tar han om in­spel­ning­en av ski­van. Dess­utom spe­lar han akus­tis­ka ver­sio­ner av si­na lå­tar på sin ga­ra­ge­upp­fart.

Akus­tiskt med Bru­ce Spring­s­teen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.