On­ly you

TV Tidningen - - DAGENS -

13.45

En li­te ljum­men ame­ri­kansk kär­leksko­me­di med Ma­ri­sa To­mei och Ro­bert Dow­ney, Jr, som ut­spe­las i vy­korts­lik­nan­de ita­li­ens­ka mil­jö­er, bland an­nat i Rom och Venedig. Svens­ke mäs­ter­fo­to­gra­fen Sven Nykvist (1922–2006) sva­rar för bil­der­na, som är det ab­so­lut bäs­ta i fil­men. Kult­fak­ta: Kör­le­da­ren Kjell Lön­nå har en sta­tist­roll i fil­men. (1994)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.